نظر سنجی و نظرخواهی

دوست داريد شهر همدان در سال 1420 چگونه باشد؟
"همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آينده شهر ما"

اعتقاد ما بر این است، چشم‌انداز شهر زمانی اعتبار می‌یابد که در تدوین آن صِدای تمامی گروه‌های ذی‌نفع شنیده شود. در نتیجه آگاهی از نقطه نظرات و ایده‌های همه شهروندان ضرورتی دو چندان پیدا می‌کند و پاسخ‌های شما عزیزان به ما کمک می‌کند تا برنامه توسعه و پیشرفت آتی شهر را متناسب با نیازها و خواسته‌های شهروندان تدوین نماییم. برای نیل بدین منظور، فرم پرسشنامه مذکور طراحی و تهیه شده است.

در آخر از مساعدت و همیاری شما نهایت تشکر و سپاسگزاری را داریم.