نظر سنجی و نظرخواهی

دوست دارید شهر همدان در سال ۱۴۲۰ چگونه باشد؟
"همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آینده شهر ما"

شهروند گرامی؛

“برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری همدان” به عنوان اولین برنامه مشارکتی شهر همدان در تابستان سال جاری در دستور کار معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان قرار گرفت. این برنامه براساس “دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر (برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری)” ابلاغی سال ۱۳۹۴ در ۹ مرحله تعریف شده است. به موجب این برنامه چشم انداز شهر همدان در افق بیست ساله ترسیم می شود.

اعتقاد ما بر این است چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن صدای تمامی گروه های ذینفع شنیده شود. در این میان، مردم و شهروندان بهره برداران اصلی نتایج برنامه شهر همدان قلمداد می شوند. در نتیجه آگاهی از نقطه نظرات و ایده های شهروندان ضرورتی دو چندان پیدا می کند. برای نیل بدین منظور، فرم پرسشنامه طراحی و تهیه شده است.

این نظرسنجی و نظرخواهی مربوط به ساکنان شهر همدان و اطراف آن است، لذا چنانچه شهروند شهر همدان هستید و از خدمات شهر همدان استفاده می کنید، این فرم را تکمیل فرمایید.

تکمیل این فرم حدود ۱۰ دقیقه از شما زمان می گیرد؛ شایان ذکر است پاسخ های شما به ما کمک می کند تا برنامه توسعه و پیشرفت آتی شهر را متناسب با نیازها و خواسته های شهروندان تدوین نماییم.