نظر سنجی و نظرخواهی

دوست داريد شهر همدان در سال 1420 چگونه باشد؟
"همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آينده شهر ما"

شهروند گرامي؛

“برنامه راهبردي-عملياتي شهر و شهرداري همدان” به عنوان اولين برنامه مشارکتي شهر همدان در تابستان سال جاري در دستور کار معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري همدان قرار گرفت. اين برنامه براساس “دستورالعمل تهيه، تصويب، اجرا و پايش برنامه عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر (برنامه راهبردي-عملياتي شهر و شهرداري)” ابلاغي سال 1394 در 9 مرحله تعريف شده است. به موجب اين برنامه چشم انداز شهر همدان در افق بيست ساله ترسيم مي شود.

اعتقاد ما بر اين است چشم انداز شهر زماني اعتبار مي يابد که در تدوين آن صداي تمامي گروه هاي ذينفع شنيده شود. در اين ميان، مردم و شهروندان بهره برداران اصلي نتايج برنامه شهر همدان قلمداد مي شوند. در نتيجه آگاهي از نقطه نظرات و ايده هاي شهروندان ضرورتي دو چندان پيدا مي کند. براي نيل بدين منظور، فرم پرسشنامه طراحي و تهيه شده است.

اين نظرسنجي و نظرخواهي مربوط به ساکنان شهر همدان و اطراف آن است، لذا چنانچه شهروند شهر همدان هستيد و از خدمات شهر همدان استفاده مي کنيد، اين فرم را تکميل فرماييد.

تکميل اين فرم حدود 10 دقيقه از شما زمان مي گيرد؛ شايان ذکر است پاسخ هاي شما به ما کمک مي کند تا برنامه توسعه و پيشرفت آتي شهر را متناسب با نيازها و خواسته هاي شهروندان تدوين نماييم.