نویسنده - dabirkhane

دوست دارید شهر همدان در سال ۱۴۲۰ چگونه باشد؟

روزنامه هگمتانه: معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان از شهروندان خواست با مراجعه به وبگاه شهرداری همدان در نظرسنجی مربوط به این سؤال که "دوست دارید شهر همدان در سال 1420 چگونه باشد؟" شرکت کنند. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری همدان معتقد است چشم‌انداز و اهداف مورد نظر شهر، زمانی دارای اعتبار و ارزش خواهد بود که در تهیه و تدوین...

چشم‌انداز شهر همدان برای افق سال ۱۴۲۰

بکارگیری ابزارها و تکنیک‌های مشارکتی هسته اصلی فرایند چشم‌اندازسازی به شمار می‌رود. در این میان شهردار، معاونین و مدیران شهرداری شهر همدان، روسای سازمان‌ها و سایر واحدهای زیرمجموعه شهرداری همدان، اعضای شورای اسلامی شهر همدان، نمایندگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط، نمایندگان شهروندان و موسسات مردم نهاد، نمایندگان نخبگان و کارشناسان و متخصصان و نمایندگان بخش خصوصی از اصلی‌ترین بازیگران کلیدی در تهیه چشم‌انداز شهر همدان به حساب می‌آیند. مطابق با نقشه راه چشم‌اندازسازی، تدوین بیانیه چشم‌انداز...

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری همدان

در چارچوب فرایند «تهیه برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری همدان» برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های عمومی و تخصصی با هدف اطلاع‌رسانی، آموزش، هم‌اندیشی و همکاری به عنوان مصادیق بارز حضور و مشارکت کلیه ذینفعان و ذینفوذان شهری، در دستور کار دست‌اندرکاران تهیه برنامه قرار گرفته است. در همین راستا روز چهارشنبه مورخ 16/11/1398 ساعت 9:30 تا 12:30 «کارگاه آموزشی چشم‌اندازسازی و ارائه تجربیات داخلی مرتبط با آن» در سالن همایش‌های تالار قرآن برگزار شد. در این کارگاه برخی از اعضای...

لزوم مشارکت حداکثری شهروندان در فرآیند تهیه برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری همدان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان تأکید کرد: لزوم مشارکت حداکثری شهروندان در فرآیند تهیه برنامه راهبردی، عملیاتی شهر و شهرداری دومین جلسه ستاد برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری همدان به ریاست معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار و با حضور رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر، اعضای ستاد و دبیرخانه برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری و نمایندگانی از کارگروه‌های شش گانه تخصصی و کارگروه‌های چهارگانه مناطق و نماینده مشاور در...

ارائه گزارش مرحله اول برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری همدان-ویرایش دوم

در اولین جلسه برگزاری ستاد برنامه مشاور برنامه به ارائه گزارش مرحله اول برنامه پرداخت.در این جلسه مشاور پس از مرور مختصر رویکردها و مدل‌ های برنامه ریزی راهبردی، به تعریف واژگان و مفاهیم مرتبط با برنامه راهبردی-عملیاتی، چشم انداز، مأموریت، ارزش، راهبرد، سیاست و سایر موارد پرداخت. سپس تجارب شهرهای داخلی شامل شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و قزوین و تجارب شهرهای خارجی شامل  بوستون، پالرمو و کپنهاگ مورد بررسی و ارائه قرار گرفت و نکات قابل استفاده...